Adozione Libri di Testo a.s. 2014/2015

    Home/ area alunni

                               " F. Besta "

AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING
1A 1B 1C 1D 1E
2A 2B 2C 2D 2E
3A 3B      
4A 4B 4C   4E
5A 5B 5C

 

 

 

 

 

SISTEMI  INFORMATIVI  AZIENDALI
3A 3B
4A 4B
5A 5B

 

 

 

      

RELAZIONI INTERNAZIONALI
3A 5A

                                                                                                                                                                                           

 

  " G. C. Gloriosi "

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
1A 1B  
2A 2B 2C
3A 3B  
4A 4B  
5A 5B